Arhiveeritud - kuu 10.2016

Esinemiseks valmistumise töötuba Tallinna Keskraamatukogus

18. oktoobril möödusid kirjandustunnid Tallinna Keskraamatukogus. Ettelugemisnädalaga seoses õpetati meile, kuidas esinemiseks häält soojaks teha ning kuidas esinemispingest vabaneda. Sai proovida erinevas rollis esinemist.

18.10.2016

Mullauurijad Valgejärvel

Neljapäeval, 13. oktoobril käis Tallinna Kesklinna Põhikooli 6.d klass Valgejärve matkarajal Harjumaal, et uurida erinevate metsade muldasid.

Klass kogunes kooli siseõue kell 7.50. Sööklast saime reisile kaasa võileivad ja sõit võis alata. Valgejärvele jõudes jaotati klass rühmadeks.  Õppekäiku korraldasid Marje Suharov ja Merike Palts.

Igale rühmale anti tööleht ja asusime teele. Õppekäigul saadi teada, kuidas mullapuuri abil mullaproove võtta. Käisime erinevates metsades, nagu salumets/soovikumets, laanemets, palumets ja nõmmemets. Kõigis metsades mõõtsime metsakõdu paksust ja huumuskihti, vaatasime mullapuuril olevaid lähtekivimeid (liiv, savi ja kruus), puurinnet (kuusk, mänd, kask, haab, must lepp ja vaher), alusmetsa ehk põõsaid ja alusmetsa taimestikku ning tulemused panime tööpaberile kirja. Giidid rääkisid kui tuleohtlik on kuival ajal metsas. Viimasesse metsa jõudmiseks pidime läbima madalsoometsa ja raba. Rabas mõõtsime ka turbakihi paksust. Soos olevatel järvedel oli vesi valge, saime teada, et see oli seetõttu, et järvede põhjas on valge muda, mis on tekkinud järve lubjarikka aluspõhja ning sisse voolavate allikate baasil. Lisaks saime teada, kuidas karud oma territooriumi märgistavad. Nad nimelt tõmbavad oma küüntega puutüve peale kriimud.

Pärast ekskursiooni mängisime üht vahvat mängu. Klass jagati kahte rühma, ühe rühma nimi oli „Ei“ ja teise nimi „Jah“. Mäng käis nii, et giid näitas kõigile ühte taime ja ütles selle taime nime, kui ta ütles nime valesti hakkas „Ei“ rühm „Jah“ rühma taga ajama, aga kui nimi öeldi õigesti, siis hakkas „Jah“ rühm „Ei“ rühma taga ajama.

Õppekäik kestis kokku 3 tundi. Kui õppekäik lõppes, läksime bussi ja sõitsime tagasi kooli juurde.

Jan Enriko Viidermets

Õpetaja Kaia tehtud fotosid õppekäigust näeb järgmiselt lingilt: https://goo.gl/photos/WiPxXgXkLkeaizmx8

14.10.2016